Bochnia

 

Miasto Bochnia

 

okna i drzwi bochnia, drzwi wewnętrzne dębowe

 

Bochnia to miasto w południowej Polsce w województwie małopolskim, siedziba powiatu bocheńskiego.
Leży ona na granicy Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego.
Pierwsza wzmianka o Bochni w źródłach pisanych pochodzi z roku 1198.
Odkrycie soli kamiennej w 1248 r. doprowadziło do nadania Bochni praw miejskich 27 lutego 1253 przez Bolesława Wstydliwego.
Wiek XIV to dynamiczny rozwój miasta, głównie za sprawą Kazimierza Wielkiego, któremu przypisuje się największy wkład w rozwój miasta.
Bochnia leżała na przecięciu się dwóch szlaków handlowych - z Europy Zachodniej na Ruś i z Azji Mniejszej oraz Węgier nad Morze Bałtyckie