Miasto Bochnia

Bochnia to miasto w południowej Polsce w województwie małopolskim, siedziba powiatu bocheńskiego. Leży ona na granicy Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Pierwsza wzmianka o Bochni w źródłach pisanych pochodzi z roku 1198. Odkrycie soli kamiennej w 1248 r. doprowadziło do nadania Bochni praw miejskich 27 lutego 1253 przez Bolesława Wstydliwego. Wiek XIV to dynamiczny rozwój miasta, głównie za sprawą Kazimierza Wielkiego, któremu przypisuje się największy wkład w rozwój miasta. Bochnia leżała na przecięciu się dwóch szlaków handlowych - z Europy Zachodniej na Ruś i z Azji Mniejszej oraz Węgier nad Morze Bałtyckie.